• PYP

     • Primary Years Programme

      Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, 

      s radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice ako prvá v meste Košice a druhá v Slovenskej republike získala dňa 14.05.2020 autorizáciu k programu Primary Years Programme (ďalej len „PYP program“) a oprávnenie vykonávať medzinárodné skúšky v medzinárodnom programe PYP od organizácie International Baccalaureate (ďalej len „IB“). Stali sme sa hrdými nositeľmi statusu IB World School. 

      Dňa 27.08.2020 bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlasné stanovisko k uplatňovaniu medzinárodného programu PYP pre Súkromnú spojenú školu, Starozagorskú 8, Košice s účinnosťou od 01. septembra 2020.

       

      Bližšie_informácie.pdf

      Súhlasné_stanovisko_MŠVVaŠ_SR.pdf

      Certifikát_o_autorizácii_PYP.pdf

      IB_-_PYP_Final_Authorization_Letter.pdf

      Napísali o nás na portáli www.direktor.sk

      https://www.direktor.sk/sk/aktuality/primary-years-programme.a-12573.html