• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Vianočné besiedky
    • 9. 1. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné besiedky.

     Atmosféru prichádzajúcich Vianoc sme mohli naplno prežívať od 14. 12. do 21. 12. 2022 na vianočných besiedkach. Krásne kultúrne darčeky v podobe vinšov, vianočných piesní, kolied a tancov precítili všetci prítomní. Herecké a tanečné výkony tých najmenších vyčarili úsmev na tvárach prítomných rodičov a starých rodičov.

    • Vianočné besiedky: Čítať viac
    • Bubnovačka
    • 29. 11. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bubnovačka.

     V mesiaci november 2022 sme si so žiakmi pripomenuli viaceré významné dni v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november bol dňom, kedy sa na celom Slovensku ozýval mnohými školami hlas detí. Žiaci Súkromnej spojenej školy sa aktívne zapojili do tejto akcie a priniesli si rôzne detské bubny, paličky a drevené varešky. Po zrealizovaní motivačného rozhovoru s triednou učiteľkou o právach dieťaťa bubnovaním vyjadrili, že hlas detí by malo byť lepšie počuť, a tak upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

    • Bubnovačka: Čítať viac
    • Návšteva planetária
    • 29. 11. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva planetária.

     Dňa 26.10.2022 sa žiaci IV.A triedy SZŠ zúčastnili všeobecného vzdelávacieho programu v Planetáriu a hvezdárni na Popradskej ulici 86 v Košiciach. Absolvovaný program pre 4. ročník základných škôl nadväzoval na učivo vyučovacieho predmetu Vedy vo 4. ročníku SZŠ. Ing. Peter Kaňuk žiakom pripravil pestrý a zaujímavý program. Oboznámil ich s vesmírnymi telesami, ktoré tvoria Slnečnú sústavu. Pomocou prezentácie žiaci realizovali fiktívny prelet Slnečnou sústavou od Slnka až na okraj. Počas realizácie fiktívneho preletu im veku primeraným spôsobom vysvetlil astronomické pojmy, pôvod a vznik planét, komét, trpasličích planét a iných vesmírnych telies. Ďalej nasledovalo pozorovanie nočnej oblohy pod umelou oblohou, ktorú vytvoril projektor planetária. Celým programom sprevádzalo žiakov rozprávanie o bájnych hrdinských činoch, ľuďoch, z

    • Návšteva planetária: Čítať viac
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4