Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Španielsky jazyk ŠPJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    Starozagorská 8, 040 23 Košice
  • 0903 743 137

Fotogaléria