Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Akadémia Mateja Tótha AMT
Anglický jazyk ANJ
Bádateľský krúžok BAK
Bádateľský krúžok II BAK
Biológia BIO
Dráma klub a hry v ANJ DKaH
English school club ESC
Etická výchova ETV
Farebná paleta FAP
Francúzsky jazyk FRJ
Futbalová príprava FUP
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá matematika HAM
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Klub čitateľov KBČ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Španielsky jazyk ŠPJ
Športovo-pohybová príprava ŠPP
Tanečná príprava TAP
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Triednická hodina TRH
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU

© aScAgenda 2020.0.1217 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    Starozagorská 8, 040 23 Košice
  • 0903 743 137

Fotogaléria