• Program dňa

    • 06:30 Otvorenie školy
     06:30 - 07:45 Ranný školský klub detí
     07:45 - 07:50 Príchod žiakov do tried
     07:50 - 08:05 Ranná komunita
     08:05 - 08:50 1. vyučovacia hodina
     08:50 - 09:00 Prestávka (10 minút)
     09:00 - 09:45 2. vyučovacia hodina
     09:45 - 10:05 Prestávka (20 minút) - desiatová
     10:05 - 10:50 3. vyučovacia hodina
     10:50 - 10:55 Prestávka (5 minút)
     10:55 - 11:40 4. vyučovacia hodina
     11:40 - 14:00 Obed v školskej jedálni
     11:40 - 11:50 Prestávka (10 minút)
     11:50 - 12:35 5. vyučovacia hodina
     12:35 - 12:45 Prestávka (10 minút)
     12:45 - 13:30 6. vyučovacia hodina
     14:00 - 14:40 7. vyučovacia hodina
     14:40 - 14:50 Prestávka (10 minút)
     14:50 - 15:30 8. vyučovacia hodina
     14:00 - 16:30 / 17:00 Kluby cudzích jazykov / English school club
     17:00 Zatvorenie školy

     Netradičnosť organizácie dňa v našej škole:

     • organizovať prácu detí počas vyučovacích hodín podľa ich momentálnych dispozícií, nie podľa nastaveného zvonenia
     • 15 minútový ranný diskusný komunitný kruh
     • energetické cvičenia, relaxačné chvíľky v rámci vyučovacích hodín
     • účasť rodičov na vyučovacích hodinách / počúvajúci, aktívni dobrovoľníci a lektori /
     • niekoľkokrát v roku neučiť podľa rozvrhu, ale organizovať vyučovacie hodiny "starší učia mladších", "mladší prezentujú svoje vedomosti starším, starší mladším", čitateľské a pisateľské tvorivé dielne
     • stretnutia rodičov a detí pri práci v tvorivých dielňach
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie