• Školská knižnica

    •  

     1. Školská knižnica pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice bola zriadená 1. januára 2009. Poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje:
     2. slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičoch,
     3. uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
     4. celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

     Školskou knihovníčkou je Mgr. Jana Uličná.

      

     Štatút školskej knižnice

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie