• Vzdelávací program

    • Školský vzdelávací program

     Školský rok 2023/2024

      

     ISCED1

     Medzinárodný program pre I. stupeň SZŠ

     ISCED 1

     (V školskom roku 2023/2024 sa v 1. – 4. ročníku vyučuje podľa Medzinárodného školského vzdelávacieho programu IB Primary Years Programme (PYP) spracovaného v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015 a Umelecký rozsah a postupnosť Jazykový rozsah a postupnosť, Rozsah a postupnosť matematiky, rozsah a postupnosť osobnej, sociálnej a telesnej výchovy, rozsah a postupnosť vedy, rozsah a postupnosť spoločenských štúdií)

      

     ISCED2

     Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie

     ISCED 2

     (V školskom roku 2023/2024 sa v 5. – 8. ročníku vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu spracovaného v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015.

     Celý dokument školského vzdelávacieho programu je rodičom k dispozícii u riaditeľky školy.

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie