• Vianočné besiedky

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočné besiedky.

       Atmosféru prichádzajúcich Vianoc sme mohli naplno prežívať od 14. 12. do 21. 12. 2022 na vianočných besiedkach. Krásne kultúrne darčeky v podobe vinšov, vianočných piesní, kolied a tancov precítili všetci prítomní. Herecké a tanečné výkony tých najmenších vyčarili úsmev na tvárach prítomných rodičov a starých rodičov.

      • Bubnovačka

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bubnovačka.

       V mesiaci november 2022 sme si so žiakmi pripomenuli viaceré významné dni v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november bol dňom, kedy sa na celom Slovensku ozýval mnohými školami hlas detí. Žiaci Súkromnej spojenej školy sa aktívne zapojili do tejto akcie a priniesli si rôzne detské bubny, paličky a drevené varešky. Po zrealizovaní motivačného rozhovoru s triednou učiteľkou o právach dieťaťa bubnovaním vyjadrili, že hlas detí by malo byť lepšie počuť, a tak upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      • Návšteva planetária

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva planetária.

       Dňa 26.10.2022 sa žiaci IV.A triedy SZŠ zúčastnili všeobecného vzdelávacieho programu v Planetáriu a hvezdárni na Popradskej ulici 86 v Košiciach. Absolvovaný program pre 4. ročník základných škôl nadväzoval na učivo vyučovacieho predmetu Vedy vo 4. ročníku SZŠ. Ing. Peter Kaňuk žiakom pripravil pestrý a zaujímavý program. Oboznámil ich s vesmírnymi telesami, ktoré tvoria Slnečnú sústavu. Pomocou prezentácie žiaci realizovali fiktívny prelet Slnečnou sústavou od Slnka až na okraj. Počas realizácie fiktívneho preletu im veku primeraným spôsobom vysvetlil astronomické pojmy, pôvod a vznik planét, komét, trpasličích planét a iných vesmírnych telies. Ďalej nasledovalo pozorovanie nočnej oblohy pod umelou oblohou, ktorú vytvoril projektor planetária. Celým programom sprevádzalo žiakov rozprávanie o bájnych hrdinských činoch, ľuďoch, zvieratách a veciach, ktoré sa dostali na oblohu v podobe súhvezdí. Tiež im boli vysvetlené základné astronomické poznatky o pohyboch nebeských telies, historické i súčasné predstavy o hviezdach, planétach, kométach, Mliečnej ceste a galaxiách. V závere podujatia mimozemšťan Paxi zhrnul žiakom najdôležitejšie poznatky o planétach Slnečnej sústavy formou krátkej rozprávky. Prezentácia i pozorovanie oblohy bolo veľmi zaujímavé a poučné. Žiaci objavovali a skúmali tajomstvá oblohy aj vesmíru a prehĺbili si nadobudnuté poznatky z 1.transdisciplinárnej témy uplatňovaného medzinárodného programu PYP vo výučbe. Najväčším zážitkom bolo pozorovanie oblohy, na ktorej žiaci spoznali najjasnejšiu hviezdu, voľným okom viditeľné planéty a naučili sa určovať svetové strany pomocou hviezdnej oblohy.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Vážení rodičia,

       už 5.rok existuje na Slovensku projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
       V predvianočnom čase môže každý z nás potešiť osamelých seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto nezabudnime vložiť aj kúsok svoj srdca! V súčasnej náročnej dobe by sme to chceli s Vašou pomocou urobiť aj my.

       V roku 2022 by organizátori od škôl radi vyzbierali láskyplné Krabičky plné lásky. Ak by niekto mal záujem, môžete prispieť krabicou aj tento rok.

       Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

      • Pasovanie prvákov

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie prvákov.

       Dňa 21.10.2022 sa uskutočnilo v I.A triede Slávnostné pasovanie prvákov. Žiaci sa predstavili svojim rodičom kultúrnym programom, v ktorom prezentovali svoje vedomosti a zručnosti prednesom krátkych básničiek o písmenkách, číslach a spevom piesní. Následne im triedna učiteľka Mgr. Ingrid Galeštoková odovzdala pamätné listy a klobúky. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, popriala prváčikom veľa zdravia, úspechov v učení a priateľské vzťahy so spolužiakmi. Prajeme im, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností.

      • Európsky deň rodičov a škôl

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň rodičov a škôl.

       Dňa 21. októbra 2022 sa žiaci Súkromnej spojenej školy zúčastnili tradičného podujatia Európsky deň rodičov a škôl. Akcia školy každoročne prispieva k upevneniu triednych kolektívov a medzitriednych vzťahov. Do mnohých aktivít boli zapojení aj samotní rodičia žiakov. Podieľali sa na vyrezávaní tekvíc a príprave občerstvenia. Podujatie sa začalo Pasovaním prvákov, pokračovalo výzdobou tried s halloweenskou tematikou. Potom sa žiaci oblečení v maskách presunuli do telocvične v sprievode triednych učiteliek a vychovávateliek na Karneval v maskách. Počas karnevalu členovia Školského parlamentu hodnotili jednotlivé masky a tekvice. Po tanečnej karnevalovej zábave sa žiaci pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek vrátili do svojich tried, kde pokračovala Pizza party. Veselá zábava, výborná diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra dotvorili vydarenú akciu, na ktorú sa už všetci tešia opäť na budúci rok.

      • Svetový deň zvierat

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň zvierat .

       Deti I. až VII. oddelenia Súkromného školského klubu detí si dňa 4. októbra 2022 pripomenuli Svetový deň zvierat netradične. Z domu si priniesli fotografiu a plyšovú hračku obľúbeného zvieratka. Z pútavého a poučného rozprávania svojich vychovávateliek sa dozvedeli o veľkom význame zvierat pre človeka.

      • Čerstvé hlavičky

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       čerstvé ovocie a zelenina majú veľký význam v jedálničku každého človeka, pretože vplývajú na vývoj detského organizmu.  Sme veľmi radi, že aj vďaka Vašej podpore sa Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, podarilo v hlasovaní opäť zvíťaziťVaše deti budú dostávať pravidelný prísun ovocia a zeleniny podľa harmonogramu v prílohe.  

       Prvú dávku ovocia deti dostanú dňa 06.09.2022. Dodávky ovocia budú zabezpečené  každý utorok počas školského roku 2022/2023. Ovocie a zeleninu budú v uvedené dni  dávať  žiakom  triedne učiteľky počas desiatovej prestávky. Ovocie a zeleninu je potrebné pred konzumáciou umyť.

       Ďakujeme  Vám za Vašu podporu.


       Zoznam ovocia 2022/2023

      • Pasovanie prvákov

      • Dňa 26. 10. 2021 sa uskutočnilo v I.A triede Slávnostné pasovanie prvákov za právoplatných žiakov našej školy. V úvode triedna učiteľka Mgr. Barbora Martičeková privítala žiakov a ďalších prítomných. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, popriala prváčikom veľa zdravia, úspechov v učení a priateľské vzťahy so spolu-žiakmi. Žiaci prezentovali svoje vedomosti, zručnosti a talent prednesom krátkych básničiek o písmenkách a spevom piesne v anglickom jazyku Následne im triedna učiteľka Mgr. Barbora Martičeková odovzdala pamätné listy a klobúky. Prvákom prajeme, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností.

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie