• Strašiak v poli

      • Do galérie Strašiak v poli boli pridané fotografie.

       Strašiak v poli

       Podujatie Strašiak v poli sa realizovalo 05.11.2020 v rámci  činnosti  SŠKD v III. oddelení SZŠ. Vychovávateľka Mgr. Jana Gajková nahrala na video výrobu reálneho strašiaka do poľa. Video zaslala na mailovú adresu CVČ. Súťažné video bolo odprezentované odbornej porote, ktorá hodnotila tvorivosť, originalitu detí, ich vzájomnú spoluprácu a samostatnosť.

       Deti z III. oddelenia SZŠ sa umiestnili na 2. mieste v rámci celomestského kola súťaže Strašiak v poli.

       Vychovávateľka Mgr. Jana Gajková prevzala diplom a vecné ceny osobne v CVČ DOMINO, Popradská 86, Košice. 

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Do galérie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? boli pridané fotografie.

       Na Slovensku sa realizuje už tretí rok zbierka, do ktorej sa môže zapojiť každý človek. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Darček od zapojených ľudí do akcie môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

       Do celoslovenskej zbierky sme sa zapojili aj my, zamestnanci našej školy a žiaci
       1.
       -9. ročníka Súkromnej spojenej školy, ktorí s láskou zabalili krabice a do nich vložili voňavé, sladké či slané dobroty, niečo na čítanie vo voľných chvíľach, textilné drobnosti na zahriatie,  predmety na pamiatku či ručne vyrobené. Keďže odovzdávanie krabíc sa  starkým   osobne tento rok nemôže realizovať, do krabičiek bol pridaný aj napísaný pozdrav či kresba.

       Vyzbieralo sa 51 krabíc, ktoré sme odovzdali kontaktnej osobe, ktorá darčeky odovzdá do Domova dôchodcov ARCUS, Skladná 4, Košice a do  Zariadenia pre dôchodcov BETHESDA, Vyšný Lorinčík.

       Dúfame, že sme aspoň takouto pozornosťou potešili seniorov v našom kraji, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú našu lásku a pozornosť.

      • Bubnovačka

      • Do galérie Bubnovačka boli pridané fotografie.

       Bubnovačka
        

       Centrum Slniečko n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, sa venuje problematike násilia na deťoch. Kľúčovou úlohou je realizácia konkrétnych systémových opatrení a riešení, ktoré zabezpečujú ochranu detí pred násilím. Násilie mnohokrát uniká našej pozornosti. Ticho deti pred násilím neochráni. Preto je potrebné zvýšiť informovanosť a poukázať na túto problematiku.
        

       Vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach SŠKD zrealizovali dňa 19.11.2020 od 14.00 hod. do 14.45 hod. Bubnovačku. Deti si so sebou priniesli rôzne pomôcky na bubnovanie (paličky, bubon, lyžičky, hrnce).


       Po skončení úvodnej motivácie deti aj vychovávateľky spolu symbolicky bubnovali za život detí bez násilia.

    • Kontakt

     • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
     • 0947 964 713
     • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
     • 42322855
     • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
     • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
     • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
     • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
    • Prihlásenie