• Ocenenia žiakov

     • Dňa 29. 01. 2016 sa v spoločných priestoroch pavilónu A konala spoločná ranná komunita pre všetkých žiakov školy, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť I. polrok školského roku 2015/2016 úspechy žiakov, ktorí v súťažiach reprezentovali našu školu. Zároveň komisia zložená z členov Detského parlamentu a Žiackej školskej rady vyhlásila na základe predchádzajúcich volieb v jednotlivých triedach „Naj žiaka“ - Olivera Tomáša Skálu, „Naj žiačku“ – Katarínu Farbulovú a „Naj triedu“, ktorou sa stala I. A.

      Úspechy žiakov v školskom roku 2015/2016

      Úspechy žiakov v školkom roku 2014/2015

      Dobšinského Košice

      Dňa 21.10.2014 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili školského kola súťaže v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej rozprávky Dobšinského Košice. Súťažili v dvoch kategóriách. Po prednese rozprávok vybrala porota víťazov. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka IV.A triedy Ivana Hajdušeková s ukážkou Ako cigán čerta ošialil. Na 2.mieste sa umiestnila Sara Krajíčková s ukážkou Mechúrik Koščúrik. V druhej kategórii sa na 1.mieste umiestnil žiak V.A triedy Michal Hájek s ukážkou Popolvár – Hnusná tvár. V krajskom kole matičného festivalu budú našu školu reprezentovať Ivana Hajdušeková, Sara Krajíčková, Michal Hájek. Víťazom blahoželáme a želáme úspech a v krajskom kole.

      Dňa 28.10.2014 sa uskutočnilo krajské kolo v prednese ľudovej a autorskej rozprávky Dobšinského Košice v budove Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach. Našu školu reprezentovali v I. kategórii Sara Krajíčková (II.A) a Ivana Hajdušeková (IV.A). V II. kategórii nás reprezentoval Michal Hájek (V.A), ktorý obsadil III. miesto.

      MAMUT - regionálna súťaž

      Dňa 30.05.2014 sa v areáli ZŠ Považská 12 v Košiciach uskutočnil už 13.ročník regionálnej súťaže MAMUT. Zúčastnili sa ho 5-členné družstvá, ktoré nielenže museli byť výborné v matematike, ale aj v športových disciplínach.

      Z našej školy sme vyslali 2 družstvá – HUMAN 1 v zložení Marek Maďar, Samuel Blaško (príma A), Milan Ház, Samuel Janták (4.A) a Tomáš Orolín (5.B). Družstvo HUMAN 2 bolo v zložení Adriana Anjelová, Dominika Nguyen (príma A), Ema Bujňáková (4.A), Sebastián Luczy (5.A), Jozef Ondruš (5.B).

      Hoci počasie organizátorom veľmi neprialo , bol silný vietor a pomerne chladno, naši žiaci sa nevzdali. Našli si miesto v závetrí, resp. v budove, odkiaľ si prevzali zadávané matematické úlohy, ktoré bolo treba riešiť správne, ale najmä rýchlo, aby ich za určený interval 120 minút zvládli čo najviac. Priebežne sa mohli zúčastňovať aj športových disciplín, pričom za každú správne predvedenú disciplínu dostali ďalšiu úlohu navyše, a tak mohli získavať body.

      V konkurencii 31 družstiev, medzi ktorými boli aj družstvá z matematických tried či tried pre intelektovo nadané deti sa umiestnilo Družstvo HUMAN 2 na 9.mieste a bolo ocenené diplomom a družstvo HUMAN 1 skončilo na 20.mieste.

      Blahoželáme našim úspešným riešiteľom a želáme im, aby sa aj na budúci rok do tejto súťaže zapojili rovnako úspešne.

      Úspechy žiakov v školskom roku 2012/2013

      Úspechy žiakov v školskom roku 2011/2012

      Úspechy žiakov za školský rok 2010/2011

      Matematický klokan

      Žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaži Matematický klokan v kategóriách: KLOKANKO 2 /11 žiakov/, KLOKANKO 3 /8 žiakov/ a KLOKANKO 4 /4 žiaci/.

      Tomáš Hluchý /II.A/ dosiahol 100% úspešnosť v kategórii KLOKANKO 2 a umiestnil sa tak na 1.-247. mieste spomedzi všetkých riešiteľov.

      Roman Janták /III.A/ dosiahol 100% úspešnosť v kategórii KLOKANKO 3 a umiestnil sa tak na 1.-198. mieste spomedzi všetkých riešiteľov.

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie