• Týždeň v škole

    • Žiak začína každý deň "rannou komunitou". Súčasťou sú diskusie na rôzne témy podporujúce a rozvíjajúce nasledovné kompetencie a zručnosti:

     • kognitívne (riešiť problémy, vyjadriť svoj názor, využívať kreativitu)
     • sociálne (spolupracovať s inými)
     • komunikačné (vhodne komunikovať, aktívne počúvať, prezentovať informácie)
     • personálne (prejavovať a zvládať emócie, zodpovedne sa rozhodovať, aktívne zvládať zmeny, byť zvedavý a mať chuť poznávať)

     Ako to vyzerá v praxi?

     • Pondelok

      "Povedz mi, čo si prežil v sobotu a v nedeľu..."

      Žiak sa po víkende adaptuje na školské prostredie, učí sa súvislo vyjadrovať a rozprávať o udalostiach. Upevňuje sa prepojenie domova a školy ako aj schopnosť počúvať a zdieľať.

     • Utorok

      "Čo znamená, keď sa povie ....."

      Žiak sa oboznamuje so základnými pojmami medziľudských vzťahov a spoločenskými pravidlami. Učí sa vyjadrovať názory a pocity na rôzne témy, napr. " Čo znamená , keď sa povie psst ..."," Čo znamená, keď je niekto kamarát, priateľ ...."

     • Streda

      "Dnes som hviezdou ja...."

      V tento deň je vždy iný žiak hviezdou dňa, získava privilégiá, napr. výber aktivity, hry pre ostatných. Žiak sa učí prijímať pocit zodpovednosti.

     • Štvrtok

      "Ukáž a povedz....."

      Žiak donesie z domu obľúbený predmet, talizman, hračku, vec, o ktorej chce porozprávať. U žiaka sa rozvíja schopnosť počúvať a zdieľať.

     • Piatok

      "Pozeraj, počúvaj a pamätaj si...."

      V tento deň sa žiaci pripravujú na exkurziu, vychádzku, výlet. Dostávajú špeciálne úlohy dňa. Rozvíja sa pozornosť, pamäť a myslenie žiakov.

     A pritom...
     ...každý týždeň počas školského roku bude jedinečný a neopakovateľný, pre žiakov skutočným prekvapením a vlastný len našej škole.

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie