• Kontakty

    • Meno školy
    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • Telefón
    • 0947 964 713
    • Adresa školy
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice
     040 23 Košice
     Slovakia
    • IČO
    • 42322855
    • Email riaditeľky školy
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD.
     erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • Školská jedáleň
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová

     telefón: 0948 584 543
     kuchyňa: 0948 765 781
    • Kontaktná osoba OO PZ
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová
     referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP
     t.č.: 09619/32955
     email: martina.kovacova3@minv.sk
    • Miestne príslušné obvodné oddelenie Policajného zboru
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP
     Dénešová 53, 040 23 Košice
     t.č.:09619/32955, 055/6428560,
     email: ooke.kvp@minv.sk
    • Kontakt

     • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
     • 0947 964 713
     • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
     • 42322855
     • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
     • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
     • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
     • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
    • Prihlásenie