• Sponzorstvo

     •  

      POĎAKOVANIE

       

      Poďakovanie finančná pomoc 2023

      Poďakovanie materiálna pomoc 2023

       

      Vedenie Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na rozvoji školy a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

      "Človek nikdy nebol bohatý tým, čo má, ale tým, čo dal."

      Ak máte záujem podporiť:

      • modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy,
      • modernizáciu edukačných pomôcok,
      • zabezpečenie športových dresov pre žiakov reprezentujúcich našu školu na športových podujatiach,
      • nákup športových potrieb,
      • nákup kníh a spoločenských hier využívaných v rámci Súkromného školského klubu detí,
      • tlač plagátov, reklamných materiálov, pracovných zošitov,
      • vybavenie interiéru školy (koberce do odpočinkových priestorov tried, knižnice do tried),
      • zapojenosť školy do projektových a grantových aktivít,
      • finančné náklady spojené s uplatňovaním medzinárodného programu Primary Years Programme vo vyučovaní v rámci primárneho vzdelávania pre žiakov od 6-11 rokov (napr. každoročné členské príspevky a iné) a perspektívne s uplatňovaním medzinárodného programu Middle Years Programme pre žiakov 11-16 rokov,
      • opravy a údržbu interiéru a exteriéru školy,
      • realizáciu iných nadštandardných aktivít pre žiakov,
      • v spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy,
      • nadväzovanie kontaktov s inými inštitúciami v rámci Slovenskej republiky i na medzinárodnej úrovni.

      Vopred Vám ĎAKUJEME!

      Ak vás niečo na našej Súkromnej spojenej škole zaujalo a chceli by ste byť nejakým spôsobom jej súčasťou, kontaktujte vedenie školy.

       

      Ak ste sa rozhodli finančne podporiť našu Súkromnú spojenú školu, môžete využiť tieto možnosti:

      • finančný dar zašlete na sponzorský účet školy: SK07 1100 0000 0029 2490 2003 (Tatra banka, a.s.)
      • darujete nám 2 % z už zaplatenej dane z príjmov - postup nájdete TU

       

       

      Naši partneri a spolupracujúce organizácie

      • Miestny úrad – sídlisko KVP
      • Občianske zruženie HUMAN
      • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
      • Štátny pedagogický ústav
      • Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
      • Mestská pobočka Knižnice pre deti a mládež v budove ZŠ Starozagorská 8, Košice
      • Vojenská letecká nemocnica v Košiciach
      • Vzdelávacia agentúra SAAIC, Bratislava
      • CVČ DOMINO, Popradská 86, Košice
      • Štátne divadlo, Košice
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
      • Liga proti rakovine
      • Slovenský Červený kríž
      • Ekocentrum SOSNA
      • UNICEF
      • Jazyková škola SIDAS
      • Výmenník na Wupertálskej ulici v Košiciach
      • Strom života

      Za spoluprácu ďakujeme.

       

      Spolupráca s vysokými školami

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie