• Pasovanie prvákov

      • Dňa 26. 10. 2021 sa uskutočnilo v I.A triede Slávnostné pasovanie prvákov za právoplatných žiakov našej školy. V úvode triedna učiteľka Mgr. Barbora Martičeková privítala žiakov a ďalších prítomných. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, popriala prváčikom veľa zdravia, úspechov v učení a priateľské vzťahy so spolu-žiakmi. Žiaci prezentovali svoje vedomosti, zručnosti a talent prednesom krátkych básničiek o písmenkách a spevom piesne v anglickom jazyku Následne im triedna učiteľka Mgr. Barbora Martičeková odovzdala pamätné listy a klobúky. Prvákom prajeme, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností.

      • Tekviciáda

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tekviciáda.

       Tekviciáda Dňa 26.10.2021 sa žiaci zúčastnili tradičnej školskej akcie pod názvom TEKVICIÁDA. Počas akcie bola realizovaná súťaž o najkrajšie tekvice. Do hlasovania sa zapojili zástupcovia Detského parlamentu a Žiackej školskej rady. Hlasovacie lístky skompletizovala a vyhodnotila Mgr. Jana Gajková. Víťazi získali diplomy. Výsledky:

       Najstrašidelnejšia tekvica            Emily Klema II. A

       Najmilšia tekvica                         Róbert Polák IV. B

       Najoriginálnejšia tekvica             Hanna Bačová IV. A

       Cena DP a ŽŠR                          Zara Sitťai II. A

      • Šarkaniáda

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda.

       Šarkaniáda Dňa 22. októbra 2021 v rámci činnosti Súkromného školského klubu detí prváci a druháci veľkolepo privítali pani Jeseň Šarkaniádou. Priniesli si z domu krásne šarkany, ktoré sa vznášali v povetrí ako vtáci. Počasie im prialo, svietilo slniečko a fúkal vetrík, ktorý sa pohrával so šarkanmi. Obloha zrazu hýrila farbami. Deti neúnavne behali po lúke. Akcia so šarkanmi sa im páčila. Do školy sa vrátili s pocitom príjemne prežitého popoludnia.

      • Otvorenie školského roku 2021/2022

      • Otvorenie školského roku 2021/2022


            Aj keď leto ešte stále sprevádzali teplé lúče hrejivého slniečka, dňa 2. septembra 2021 slávnostným otvorením školského roku 2021/2022 začala naša škola písať šestnásty rok svoju históriu.

            Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, vo svojom príhovore sa prihovorila prváčikom a rodičom. Pripomenula dôležité ambície a profiláciu školy, ktoré nie sú bežné v školách či už v rámci regiónu, SR, ale aj na medzinárodnej úrovni – šiesty rok vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného CSc., 4 roky realizácia projektu  v rámci  experimentálneho overovania metodiky vo vyučovaní anglického jazyka  Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics, kvalitné vyučovanie anglického jazyka a napĺňanie udeleného  ocenenia  Európskej značky za výučbu cudzích jazykov ako prvej škole v Košiciach a štvrtej v SR, 15. rok uplatňovanie metodiky CLIL vo výchovno-vzdelávacom procese, druhý rok uplatňovanie medzinárodného programu  PYP (Primary Years Programme) v rámci školského vzdelávacieho programu, autorizácia bola škole udelená IB organizáciou International Baccalaureate Organization so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku 15.mája 2020 ako prvej škole slovenskej škole v Košiciach a  druhej škole v SR.

            Na záver svojho príhovoru vyjadrila tiež želanie, aby škola tak ako doteraz bola školou  s vysokou úrovňou vzdelávania žiakov, kolektívnej práce ako aj humánnych  vzťahov.


           Popriala  žiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2021/2022.

       ​​​​​​​

    • Kontakt

     • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
     • 0947 964 713
     • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
     • 42322855
     • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
     • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
     • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
     • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
    • Prihlásenie