• Pasovanie prvákov

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie prvákov.

       Dňa 21.10.2022 sa uskutočnilo v I.A triede Slávnostné pasovanie prvákov. Žiaci sa predstavili svojim rodičom kultúrnym programom, v ktorom prezentovali svoje vedomosti a zručnosti prednesom krátkych básničiek o písmenkách, číslach a spevom piesní. Následne im triedna učiteľka Mgr. Ingrid Galeštoková odovzdala pamätné listy a klobúky. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, popriala prváčikom veľa zdravia, úspechov v učení a priateľské vzťahy so spolužiakmi. Prajeme im, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností.

      • Európsky deň rodičov a škôl

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň rodičov a škôl.

       Dňa 21. októbra 2022 sa žiaci Súkromnej spojenej školy zúčastnili tradičného podujatia Európsky deň rodičov a škôl. Akcia školy každoročne prispieva k upevneniu triednych kolektívov a medzitriednych vzťahov. Do mnohých aktivít boli zapojení aj samotní rodičia žiakov. Podieľali sa na vyrezávaní tekvíc a príprave občerstvenia. Podujatie sa začalo Pasovaním prvákov, pokračovalo výzdobou tried s halloweenskou tematikou. Potom sa žiaci oblečení v maskách presunuli do telocvične v sprievode triednych učiteliek a vychovávateliek na Karneval v maskách. Počas karnevalu členovia Školského parlamentu hodnotili jednotlivé masky a tekvice. Po tanečnej karnevalovej zábave sa žiaci pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek vrátili do svojich tried, kde pokračovala Pizza party. Veselá zábava, výborná diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra dotvorili vydarenú akciu, na ktorú sa už všetci tešia opäť na budúci rok.

      • Svetový deň zvierat

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň zvierat .

       Deti I. až VII. oddelenia Súkromného školského klubu detí si dňa 4. októbra 2022 pripomenuli Svetový deň zvierat netradične. Z domu si priniesli fotografiu a plyšovú hračku obľúbeného zvieratka. Z pútavého a poučného rozprávania svojich vychovávateliek sa dozvedeli o veľkom význame zvierat pre človeka.

    • Kontakt

     • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
     • 0947 964 713
     • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
     • 42322855
     • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
     • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
     • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
     • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
    • Prihlásenie