• Bubnovačka

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bubnovačka.

       V mesiaci november 2022 sme si so žiakmi pripomenuli viaceré významné dni v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november bol dňom, kedy sa na celom Slovensku ozýval mnohými školami hlas detí. Žiaci Súkromnej spojenej školy sa aktívne zapojili do tejto akcie a priniesli si rôzne detské bubny, paličky a drevené varešky. Po zrealizovaní motivačného rozhovoru s triednou učiteľkou o právach dieťaťa bubnovaním vyjadrili, že hlas detí by malo byť lepšie počuť, a tak upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      • Návšteva planetária

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva planetária.

       Dňa 26.10.2022 sa žiaci IV.A triedy SZŠ zúčastnili všeobecného vzdelávacieho programu v Planetáriu a hvezdárni na Popradskej ulici 86 v Košiciach. Absolvovaný program pre 4. ročník základných škôl nadväzoval na učivo vyučovacieho predmetu Vedy vo 4. ročníku SZŠ. Ing. Peter Kaňuk žiakom pripravil pestrý a zaujímavý program. Oboznámil ich s vesmírnymi telesami, ktoré tvoria Slnečnú sústavu. Pomocou prezentácie žiaci realizovali fiktívny prelet Slnečnou sústavou od Slnka až na okraj. Počas realizácie fiktívneho preletu im veku primeraným spôsobom vysvetlil astronomické pojmy, pôvod a vznik planét, komét, trpasličích planét a iných vesmírnych telies. Ďalej nasledovalo pozorovanie nočnej oblohy pod umelou oblohou, ktorú vytvoril projektor planetária. Celým programom sprevádzalo žiakov rozprávanie o bájnych hrdinských činoch, ľuďoch, zvieratách a veciach, ktoré sa dostali na oblohu v podobe súhvezdí. Tiež im boli vysvetlené základné astronomické poznatky o pohyboch nebeských telies, historické i súčasné predstavy o hviezdach, planétach, kométach, Mliečnej ceste a galaxiách. V závere podujatia mimozemšťan Paxi zhrnul žiakom najdôležitejšie poznatky o planétach Slnečnej sústavy formou krátkej rozprávky. Prezentácia i pozorovanie oblohy bolo veľmi zaujímavé a poučné. Žiaci objavovali a skúmali tajomstvá oblohy aj vesmíru a prehĺbili si nadobudnuté poznatky z 1.transdisciplinárnej témy uplatňovaného medzinárodného programu PYP vo výučbe. Najväčším zážitkom bolo pozorovanie oblohy, na ktorej žiaci spoznali najjasnejšiu hviezdu, voľným okom viditeľné planéty a naučili sa určovať svetové strany pomocou hviezdnej oblohy.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Vážení rodičia,

       už 5.rok existuje na Slovensku projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
       V predvianočnom čase môže každý z nás potešiť osamelých seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto nezabudnime vložiť aj kúsok svoj srdca! V súčasnej náročnej dobe by sme to chceli s Vašou pomocou urobiť aj my.

       V roku 2022 by organizátori od škôl radi vyzbierali láskyplné Krabičky plné lásky. Ak by niekto mal záujem, môžete prispieť krabicou aj tento rok.

       Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

    • Kontakt

     • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
     • 0947 964 713
     • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
     • 42322855
     • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
     • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
     • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
     • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
    • Prihlásenie