• Zápis do 1. ročníka 2024/2025

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Milí rodičia, žiadame Vás, aby ste elektronickú prihlášku vyplnili pozorne.

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      


   Všetky požadované údaje sú potrebné pre spracovanie pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy a školského zariadenia v zmysle § 20 ods. 4 a § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané prevádzkovateľom – SSŠ, Starozagorská 8, Košice, ako aj sprostredkovateľom – JUVET spol. s r.o., Trnková 65, Košice, IČO: 36 200 433, Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava, IČO: 31361161, KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1/360, Košice IČO: 43908977, ktorí sú oprávnení spracovávať osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom. Sú dôverné a chránené proti zneužitiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie