• Zápis 2023/2024 - prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia, žiadame Vás, aby ste elektronickú prihlášku vyplnili pozorne.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Všetky požadované údaje sú potrebné pre spracovanie pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy a školského zariadenia v zmysle § 20 ods. 4 a § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané prevádzkovateľom – SSŠ, Starozagorská 8, Košice, ako aj sprostredkovateľom – JUVET spol. s r.o., Trnková 65, Košice, IČO: 36 200 433, Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava, IČO: 31361161, KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1/360, Košice IČO: 43908977, ktorí sú oprávnení spracovávať osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom. Sú dôverné a chránené proti zneužitiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.