• Tekviciáda

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tekviciáda.

       Tekviciáda Dňa 26.10.2021 sa žiaci zúčastnili tradičnej školskej akcie pod názvom TEKVICIÁDA. Počas akcie bola realizovaná súťaž o najkrajšie tekvice. Do hlasovania sa zapojili zástupcovia Detského parlamentu a Žiackej školskej rady. Hlasovacie lístky skompletizovala a vyhodnotila Mgr. Jana Gajková. Víťazi získali diplomy. Výsledky:

       Najstrašidelnejšia tekvica            Emily Klema II. A

       Najmilšia tekvica                         Róbert Polák IV. B

       Najoriginálnejšia tekvica             Hanna Bačová IV. A

       Cena DP a ŽŠR                          Zara Sitťai II. A

      • Šarkaniáda

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda.

       Šarkaniáda Dňa 22. októbra 2021 v rámci činnosti Súkromného školského klubu detí prváci a druháci veľkolepo privítali pani Jeseň Šarkaniádou. Priniesli si z domu krásne šarkany, ktoré sa vznášali v povetrí ako vtáci. Počasie im prialo, svietilo slniečko a fúkal vetrík, ktorý sa pohrával so šarkanmi. Obloha zrazu hýrila farbami. Deti neúnavne behali po lúke. Akcia so šarkanmi sa im páčila. Do školy sa vrátili s pocitom príjemne prežitého popoludnia.

      • Otvorenie školského roku 2021/2022

      • Otvorenie školského roku 2021/2022


            Aj keď leto ešte stále sprevádzali teplé lúče hrejivého slniečka, dňa 2. septembra 2021 slávnostným otvorením školského roku 2021/2022 začala naša škola písať šestnásty rok svoju históriu.

            Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, vo svojom príhovore sa prihovorila prváčikom a rodičom. Pripomenula dôležité ambície a profiláciu školy, ktoré nie sú bežné v školách či už v rámci regiónu, SR, ale aj na medzinárodnej úrovni – šiesty rok vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného CSc., 4 roky realizácia projektu  v rámci  experimentálneho overovania metodiky vo vyučovaní anglického jazyka  Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics, kvalitné vyučovanie anglického jazyka a napĺňanie udeleného  ocenenia  Európskej značky za výučbu cudzích jazykov ako prvej škole v Košiciach a štvrtej v SR, 15. rok uplatňovanie metodiky CLIL vo výchovno-vzdelávacom procese, druhý rok uplatňovanie medzinárodného programu  PYP (Primary Years Programme) v rámci školského vzdelávacieho programu, autorizácia bola škole udelená IB organizáciou International Baccalaureate Organization so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku 15.mája 2020 ako prvej škole slovenskej škole v Košiciach a  druhej škole v SR.

            Na záver svojho príhovoru vyjadrila tiež želanie, aby škola tak ako doteraz bola školou  s vysokou úrovňou vzdelávania žiakov, kolektívnej práce ako aj humánnych  vzťahov.


           Popriala  žiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2021/2022.

       ​​​​​​​

      • Čerstvé hlavičky

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       čerstvé ovocie a zelenina majú veľký význam v jedálničku každého človeka, pretože vplývajú na vývoj detského organizmu.  Sme veľmi radi, že aj vďaka Vašej podpore sa Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, podarilo v hlasovaní zvíťaziťVaše deti budú dostávať pravidelný prísun ovocia a zeleniny podľa harmonogramu v prílohe.  

       Prvú dávku ovocia deti dostali dňa 03.09.2021. Dodávky ovocia budú zabezpečené každý utorok počas školského roku 2021/2022. Ovocie a zeleninu budú v uvedené dni  dávať žiakom triedne učiteľky počas desiatovej prestávky. Ovocie a zeleninu je potrebné pred konzumáciou umyť.

       Ďakujeme  Vám za Vašu podporu.

       príloha_Kaufland.doc

      • Čerstvé hlavičky - hlasovanie v súťaži

      • Rozhodujú činy.Kaufland Čerstvé hlavičky

        

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu.  Rozhodli sme sa pomôcť a zapojiť sa do 3.ročníka projektu Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžu základné školy na Slovensku získať pravidelný týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny.

        

       Stačí, ak v termíne od 13.05.2021 – 23.06.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu.

       Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       Ďakujeme.

        

        

       Cerstve_hlavicky_2021.pdf​​​​​​​

      • Strašiak v poli

      • Do galérie Strašiak v poli boli pridané fotografie.

       Strašiak v poli

       Podujatie Strašiak v poli sa realizovalo 05.11.2020 v rámci  činnosti  SŠKD v III. oddelení SZŠ. Vychovávateľka Mgr. Jana Gajková nahrala na video výrobu reálneho strašiaka do poľa. Video zaslala na mailovú adresu CVČ. Súťažné video bolo odprezentované odbornej porote, ktorá hodnotila tvorivosť, originalitu detí, ich vzájomnú spoluprácu a samostatnosť.

       Deti z III. oddelenia SZŠ sa umiestnili na 2. mieste v rámci celomestského kola súťaže Strašiak v poli.

       Vychovávateľka Mgr. Jana Gajková prevzala diplom a vecné ceny osobne v CVČ DOMINO, Popradská 86, Košice. 

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Do galérie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? boli pridané fotografie.

       Na Slovensku sa realizuje už tretí rok zbierka, do ktorej sa môže zapojiť každý človek. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Darček od zapojených ľudí do akcie môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

       Do celoslovenskej zbierky sme sa zapojili aj my, zamestnanci našej školy a žiaci
       1.
       -9. ročníka Súkromnej spojenej školy, ktorí s láskou zabalili krabice a do nich vložili voňavé, sladké či slané dobroty, niečo na čítanie vo voľných chvíľach, textilné drobnosti na zahriatie,  predmety na pamiatku či ručne vyrobené. Keďže odovzdávanie krabíc sa  starkým   osobne tento rok nemôže realizovať, do krabičiek bol pridaný aj napísaný pozdrav či kresba.

       Vyzbieralo sa 51 krabíc, ktoré sme odovzdali kontaktnej osobe, ktorá darčeky odovzdá do Domova dôchodcov ARCUS, Skladná 4, Košice a do  Zariadenia pre dôchodcov BETHESDA, Vyšný Lorinčík.

       Dúfame, že sme aspoň takouto pozornosťou potešili seniorov v našom kraji, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú našu lásku a pozornosť.

      • Bubnovačka

      • Do galérie Bubnovačka boli pridané fotografie.

       Bubnovačka
        

       Centrum Slniečko n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, sa venuje problematike násilia na deťoch. Kľúčovou úlohou je realizácia konkrétnych systémových opatrení a riešení, ktoré zabezpečujú ochranu detí pred násilím. Násilie mnohokrát uniká našej pozornosti. Ticho deti pred násilím neochráni. Preto je potrebné zvýšiť informovanosť a poukázať na túto problematiku.
        

       Vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach SŠKD zrealizovali dňa 19.11.2020 od 14.00 hod. do 14.45 hod. Bubnovačku. Deti si so sebou priniesli rôzne pomôcky na bubnovanie (paličky, bubon, lyžičky, hrnce).


       Po skončení úvodnej motivácie deti aj vychovávateľky spolu symbolicky bubnovali za život detí bez násilia.

     • Vznik tejto www stránky
      • Vznik tejto www stránky

      • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie